100 jaar liefde voor muziek


Het koor Gloria Toonkunst is gevestigd in Vlaardingen. Het bestaat momenteel uiteen kleine 100 enthousiaste leden.
Op 24 december 2008, zijn C.O.V. Gloria in Excelsis Deo (ontstaan in 1919) en het Toonkunstkoor Vlaardingen (ontstaan in 1918) samen opgegaan in het huidige koor Gloria Toonkunst.

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Ben je enthousiast geworden?


Gedurende het jaar 2018 heeft het bekende koor Gloria Toonkunst Vlaardingen op grootse wijze met een aantal optredens haar 100-jaar bestaan gevierd. Het koor ontving dat jaar de Koninklijke Erepenning.


Nu zal Gloria Toonkunst Vlaardingen in de 40-dagentijd onder leiding van haar dirigent Bas van Houte een passieconcert uitvoeren in de Bethelkerk te Vlaardingen. 


Het koor wordt op het orgel begeleid door Arjen Leistra en twee professionele solisten zingen de bas- en tenorpartijen. 

In de Stabat Mater wordt het lijden van Christus en Maria op indringende wijze in de Latijnse taal vertolkt.
The Crucifixion heeft de typische Engelse weergave van het kruisigen van Jezus Christus. Van beide werken worden vertalingen verstrekt. 

De toegang is vrij. 


Na de uitvoering zal een vrijwillige bijdrage in de kosten worden gevraagd. 

Het concert zal duren  van 15.00 tot circa 16.30 uur. 

Voor uw vragen of informatie: secretaris@gloria-toonkunst.nl