100 jaar liefde voor muziek


Het koor Gloria Toonkunst is gevestigd in Vlaardingen. Het bestaat momenteel uit een kleine 100 enthousiaste leden.
Op 24 december 2008, zijn C.O.V. Gloria in Excelsis Deo (ontstaan in 1919) en het Toonkunstkoor Vlaardingen (ontstaan in 1918) samen opgegaan in het huidige koor Gloria Toonkunst.

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

In 2018 heeft Gloria Toonkunst Vlaardingen op grootse wijze met een aantal optredens haar 100-jaar bestaan gevierd.
Het koor ontving dat jaar de Koninklijke Erepenning.


Passieconcert in de Bethelkerk - Vlaardingen

Gloria Toonkunst Vlaardingen heeft in de 40-dagentijd onder leiding van haar dirigent Bas van Houte een passieconcert uitgevoerd in de Bethelkerk te Vlaardingen. Het koor werd op het orgel begeleid door Arjen Leistra. Twee professionele solisten zongen de bas- en tenorpartijen. 

In het Stabat Mater wordt het lijden van Christus en Maria op indringende wijze in de Latijnse taal vertolkt.

The Crucifixion heeft de typische Engelse weergave van de kruisiging van Jezus Christus. 

Dank voor uw vrijwillige bijdrage in de kosten na afloop van het concert!